Teambuilding Hà Tiên Đảo Hải Tặc: Mobifone Cần Thơ trải nghiệm Đảo Hải Tặc

Teambuilding Hà Tiên Đảo Hải Tặc: Mobifone Cần Thơ trải nghiệm Đảo Hải Tặc

Vừa qua, chuyến Du Lịch Teambuilding Hà Tiên Đảo Hải Tặc của hơn 80 thành viên thuộc Mobifone Cần Thơ đã diễn một cách thú vị, đầy trải nghiệm bởi các hoạt động Teambuilding tại biển và chương trình Gala hấp dẫn với các tiết mục văn nghệ, món ăn đậm chất cây nhà lá vườn.

Chương trình do Teambuilding Cần Thơ – Du Lịch Thám Hiểm Mekong và Mekong Event phối hợp thực hiện.

Sau đây là các hình ảnh ghi lại chuyến đi đầy thú vị của cả đoàn đã mang đến cho các CBNV Mobifone Cần Thơ những trải nghiệm thú vị và hết sức thân thiện. Teambuilding Cần Thơ – Mekong Event rất vinh dự để tiếp tục đồng hành cùng quý khách.

Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac a Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac d Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac i Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac j Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac p Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac r Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac s Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac t Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac u Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac w Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac y Teambuilding-ha-tien-dao-hai-tac to-chuc-su-kien-ha-tien c

to-chuc-su-kien-ha-tien q - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien r - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien s - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien t - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien u - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien w - Copy to-chuc-su-kien-ha-tien y - Copy

Teambuilding Cần Thơ – Tổ Chức Sự Kiện Cần Thơ

Tin: Vân Hà

Biên tập: Sloth Tee

Nguồn: mekongevent.vn